Wat is ToekomstOnDemand?

Werkzaamheden die verhuurders traditioneel vooral projectmatig uitvoeren, kunt u met ToekomstOnDemand per individuele woning laten doen. Niet de verhuurder, maar de bewoner beslist wat en wanneer, of dit nu een rijwoning of appartement betreft.

Zo werkt ToekomstOnDemand
De verhuurder stelt per wijk of wooncomplex een pakket renovatie-ingrepen samen. Hij baseert dit op de technische staat en de energetische doelen van de betreffende woningen. In overleg met ToekomstOnDemand worden per ingreep de aanpak en de kosten vooraf vastgelegd.

De huurder ontvangt de lijst met mogelijke ingrepen aan de woning, inclusief uitvoeringsopties en de eventuele bijbehorende huurverhoging. Zodra een operatie gewenst is, neemt de huurder contact op met ToekomstOnDemand.

ToekomstOnDemand spreekt met de bewoner een datum af en zorgt voor een geslaagd project vanaf huisbezoek en uitvoering tot service en garantie. De verhuurder heeft nergens omkijken naar. Hij ontvangt alleen een rekening voor de afgesproken kosten.

Dak met zonnepanelen

U Houdt de regie

Er zullen altijd huurders blijven die bouwkundige verbeteringen zo lang mogelijk willen uitstellen. Toch wilt u uw energetische en onderhoudsdoelen halen. Dankzij vier acties houdt u altijd de regie.

1. Proactieve benadering per wijk/complex

Om uw energetische doelen sneller te realiseren, sturen wij per wijk prikkelende brieven rond met daarin alle mogelijkheden en voordelen.

2. Proactieve benadering per woning

Om uw energetische doelen sneller te realiseren, sturen wij per wijk prikkelende brieven rond met daarin alle mogelijkheden en voordelen.

3. Groot onderhoud

Werpt bovenstaande actie geen vruchten af, dan volgen de vereiste energetische maatregelen uiteindelijk alsnog in de vorm van groot onderhoud.

4. Mutatie

Tijdens mutatie kunt u de woning laten aanpassen zoals u wilt.

Man op laptop

OnDemand-app

Natuurlijk kunnen huurders ons rechtstreeks bellen voor een woningaanpassing. Maar de meeste mensen zullen gebruikmaken van de handige OnDemand-app. De huurder vinkt de gewenste project(en) en opties aan en krijgt te zien hoeveel dagen hiervoor nodig zijn. Daarna kiest de huurder een datum in de kalender en ontvangt een bevestigingsmail. Door foto's te uploaden bestaat de mogelijkheid bijzonderheden alvast te melden. Vervolgens komen wij langs voor een warme opname en gaat het traject van start.